Privaatsustingimused

Meie veebisaidi aadress on https://coconelle.ee.

Coconelle OÜ võtab endale kohustuse kaitsa oma klientide privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis sisaldab endas kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eetsi Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine, kasutamine ja kustutamine

Kogume isikuandmeid on-line broneeringu kaudu või otse kliendilt, et tagada kliendi eest võetud kohustuste täitmist või temaga ühenduse võtmiseks. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid nagu nimi, e-posti aadress, sünnikuupäev ja aasta, telefoninumber, postiaadress. Kogutud isikuandmete abil saame teavitada klienti uutest teenustest ja toodetest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest.

Klient, kes ei soovi saada meie uudiskirju, on võimalik igal ajal meie aadressaatide rühmast eemaldada kirjutades „Loobun“ e-posti aadressile salong@coconelle.ee

Muud andmed

Kogume ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Nendeks andmeteks on nt kodulehe külastajate sugu, vanus, keele eelistus ja asukoht. Kogume samuti andmeid klientide tegevuse kohta meie kodulehel, mida kasutatakse klientide eelistuste väljaselgitamisel.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmetele juurdepääs on ainult Coconelle OÜ poolt volitatud isikutel. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid, nii administratiivseid kui ka tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Kogutud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsustingimustega nõustumisel annab klient nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Coconelle OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente.